https://elkepzelteletek.hu/wp-content/uploads/2020/05/Névtelen-másolata-8-338x458.png

UTAZÁS       KALAND       MISZTIKUM     MÁGIA  

Egy Lélekpár szerelmes utazása a történelmi korok évszázadain keresztül, melyekben a kettőjük közötti összekapcsolódás az egyetlen olyan erő, ami képes legyőzni a különböző életek sorsútjait, valamint átnyúl Téren és Időn.

7 ÉLET     7 KOR     7 SORS     7 CSAKRAKÓD

Az emlékezésre...

Arra, hogy a szerelem része az életünknek, nélküle nem létezünk, hiszen a szerelem az a teremtő erő, amely mozgásba hozza az energiákat, minden létező oka és eredete, és ennek az élménynek az emlékképe belevésődik lelkünkbe. Születésünkkor így azt a lélekemléket hozzuk magunkkal, hogy tartozunk valakihez.

A misztikumra...

Az őseredet egységére, melyben a Kezdet és a Vég összeér, és lelkünk titkos kódjai elevenné válhatnak újra az egyesülés, és az egymásban való hazatalálás megtapasztalásában. Ahol a Tér és az Idő kapcsolódásából születik az Anyag, a lélekpárok szakadásából a Férfi és a Nő. Ahol összekapcsolódik a mágia, az alkímia és a fizikai formák világa.

A megértés és a megérzés művészetére…

Ahol a látható és a láthatatlan találkozik. Ahol kapcsolódhatsz önmagadhoz, a saját középpontodban. Ahol lelked ikerláng párjának energiája összeér a Tiéddel, és újra tudatossá válik az atlantiszi lélekbukás üzenete, az egyiptomi piramisok felejtés fátylával őrzött titka, a szamurájok kardjának gyorsasága, Peru álomtalan álom-élete, amely Utat mutat majd a vaskorszak és a háború kegyetlenségén túl az ikerláng-küldetés megértéséhez, és lehorgonyzásához az Anyagba.

A Karma Kerekéből való kilépés lehetőségére…

Az ok-okozat spiráljában való örvénylésre, mely Korokon és Kultúrákon keresztül sodor bennünket, és csak akkor oldódhat fel, ha megértjük, hogy előző életeink épp úgy a MOST valóságának részei, mint ahogyan a jelenünk is együtt-rezgésben mozog a letűnt civilizációk üzenetével. ITT és MOST vagyunk, de Mindig és Mindenhol.

Anami és Tanaris öntudatra ébrednek, majd szerelmes egység-állapotukból kiszakadva fizikai testet öltenek, hogy hol a mágia, hol a háborúk, hol a gépiesen rideg korok által létrehozott karmikus örvényeken keresztül sodródva végül visszataláljanak egymáshoz. Olvass tovább a képre kattintva.

„A szerelem a bennünk élő és létező örökkévalóság, túlmutat Téren és Időn, az egység emlékéből indul, és oda talál vissza.”

Mert minden életünkben ott van velünk…
Mert minden életünkben Felé tartunk…
Mert a Nő és a Férfi eggyé válása az a Pillanat, amikor a halandó egyesül a halhatatlannal.”

  • Szerelmes regény
  • Reinkarnációs utazás
  • A lélekpár kapcsolódás üzenete és megélése a mindennapokban
https://elkepzelteletek.hu/wp-content/uploads/2020/05/Ikerlángok_hátoldal_gerinccel-scaled-330x450.jpg

video
play-sharp-fill

Részletek az egyik fejezetből, melyben beleolvashatsz Anami és Tanaris fizikai megtestesülésének történetébe, ahol Anami Milában, a Természetasszonyban ölt testet, Tanaris pedig Thenonként születik le, aki főpap az első civilizációk egyikében. Kettőjük szerelmének kibontakozása jelenik meg az idézetben, valamint a közöttük kialakuló alapkonfliktus, miszerint Mila a változásokban, Thenon pedig az állandóságban hisz. Miközben Mila és Thenon ellentétbe ütköznek, Anami és Tanaris között a létközben széttörik az ősbizalom, mely előidézi a lélekszakadást, és az inkarnációs örvénybe való lezuhanást. Mindez elindítja a lélekpár történetét, valamint a könyv többdimenziós eseményszálait is.

https://elkepzelteletek.hu/wp-content/uploads/2019/11/olvasó-2_trnprnt-400x400.png

Az írás már gyermekkorom óta fontos része volt az életemnek. Mindennapjaimat az álom és valóság határán fogant történetek sokaságában éltem. Úgy is mondhatnánk, hogy valamilyen különleges hetedik érzék segítségével mindig is tudtam, hogy a világunk sokkal több, mint amennyit látunk belőle. Éppen ezért vonzott annyira a minket körülvevő valóság szélesebb spektrumú megismerése.

Később, a kamaszkori útkeresés során a spiritualitásban találtam válaszokat a szívem mélyén megjelenő képek és karakterek eredetére.
Tanulmányaimat humán szakon folytattam, és őszinte hálával gondolok az irodalom tanárnőmre, aki felébresztette bennem az írás iránti szerelmet. Ő mutatta meg, hogy valójában mit jelent a sorokon túl lélektől lélekig szólni.

Egy tizenöt éven át tartó tanulási folyamatot követően - melyben anyává váltam, megéltem házasságot, majd válást és újra házasodást is -, 2014-ben értem révbe, abban a rengeteg kérdést és akadályt legyőző szerelemben, mely az addig látott történeteimnek végül értelmet adott.
2015-ben jelent meg az első könyvem, a Csillag-Szemek című spirituális meseregény, mely elindította írónői pályafutásom.
Azóta cikkeimet és írásaimat már több százezer Olvasó követi figyelemmel, a HarmoNet oldalának szakértői között, valamint saját weboldalaimon is.

2016-ban éppen ezért a férjemmel úgy döntöttünk, hogy valóra váltjuk a legnagyobb álmunkat, hogy a bennünk rejlő történetek sokasága formát ölthessen, majd eljuthasson minél többekhez.
Az Elképzelt Életek az a látomás volt, amely egyértelműen kirajzolta az utunkat.

A szerelmet, mint energiát többféleképpen éljük meg házasságunkban és három gyermekünket nevelve, valamint alkotói munkásságunk során.
Tökéletes harmóniában tudunk együtt dolgozni, hiszen írónőként hatalmas segítség számomra, hogy Tamás a munkámat megtámasztja a marketing, - és kreatív eszközökkel, hogy könyveim kézzelfogható valóságukban megszülethessenek.

Könyveimben valós önismereti utazásként írom le a spirituális misztikumot, az egyéni útkeresés lépcsőfokait, és azokat a sorskérdéseket, melyekkel a ma emberének a mindennapok forgatagában szembe kell néznie.
Regényeim főhősei és szereplői a lelkem egy-egy darabjai, akiknek a szemén keresztül az Olvasóim önmagukra ismerhetnek, és akiknek a sorsával azonosulhatnak.
Az Ő történetük és karakterfejlődésük fogja majd láthatatlanul az Olvasó kezét azon az Úton haladva, melyen keresztül a könyvek sorain átszűrődő válaszokat kaphat saját belső kérdéseire, vagy ráismerhet aktuális élethelyzetének üzeneteire.
Mindannyiunk életében vannak rendeltetésszerű találkozások, sorsfordító pillanatok, érthetetlennek látszó történések, véletlennek tűnő egybeesések, valamint mindannyiunknak szembe kell néznünk olykor a fájdalommal, a magánnyal, az elvesztés reménytelenségével.
Ezeknek az életutaknak a sokaságát -melyek hol valós, hol elképzelt életek -, jelenítem meg írásaimban, soha el nem felejtve, hogy mindennek a történés-sorozatnak a feloldása és végső igazsága a szerelem misztériumában és halhatatlanságában rejlik.

Annak a szerelemnek, amely a saját sorsutam alapja is, és amelynek több korban és több kultúrában más-más minőségét ábrázolom a könyveimben.
Ez az az őserő, ami mindent áthat, és amit a különböző korok, kultúrák és vallások eltérő névvel illetnek, mégis ugyanannak az egységnek a lényegét értik alatta.

https://elkepzelteletek.hu/wp-content/uploads/2019/11/Névtelen-másolata-7-903x1353.png

 

Tamással ráismertünk a Yotengrit ősi magyar szerelemvallása és a Taoizmus közötti párhuzamra, arra, hogy a Yin és a Yang ereje hogyan hatja át a környezetünket, és hogyan áramoltatható ez az egymást kiegészítő és egymásban megnyilvánuló energia a nő és a férfi kapcsolatában.
Ezt láthatjuk megnyilvánulni az Ószövetségben Ádám és Éva, a hinduknál Síva és Párvati, az Óegyiptomi Birodalomban Ízisz és Ozirisz, az iszlámban Mohamed és Hatidzse, a rómaiaknál Jupiter és Juno, a suméroknál Innana és Tammuz gyönyörű szerelmében, melyet a ma nyugati embere Ikerláng Szerelemnek nevezett el, és melyet a kvantumfizika tudománya az ikerfotonok teret és időt átívelő, soha meg nem szakadó összeköttetésével bizonyított be.

Az Ikerlángok „Minden életemben Téged szerettelek” című regényem megmutatja e kapcsolódás korokon és kultúrákon átívelő teljességét, ugyanakkor számos más bennem rejlő történet és jövőbeli könyv elindítója is, melyekben összeér szerelem, megpróbáltatás, sors, szinkronicitás, útkeresés és lélekfejlődés.
Őszintén hálás vagyok a férjemnek az inspirációért, a folyamatos támogatásért, és a könyvben megjelenő reinkarnációs történeti szálak összefűzésében való segítségért.
Ez a könyvem számomra is hatalmas meglepetés volt az írásban való kiteljesedés megtalálásának útján. Mára már több ezren olvassák Magyarországon és külföldön is, és ez igazi ajándék a számomra.
A pozitív visszajelzések pedig arra sarkalltak, hogy folytassam az írást, így Olvasóim már kezükbe vehetik új könyveimet is.

Az írás a spirituális szépség és művészet kifejezője számomra, melynek segítségével Olvasóimat is szeretném beavatni abba a világba, ahol a láthatatlan láthatóvá, az álom pedig valósággá válik.

Szeretettel,
Fehér-Pál Rita

Vélemények a könyvről: