Miért írok annyit a jeles napokról és ünnepekről?

Azok az Olvasóim, akik rendszeresen követik az Elképzelt Életek oldalán, vagy más honlapokon az írásaimat, jól tudják, hogy a regényeken, novellákon, meséken és egyéb cikkeken kívül különös figyelmet fordítok a jeles napokra és ünnepekre, mint írói munkásságom egyik ágára.
Sok kérdést kaptam, főleg az utóbbi időben, amikor ezek a kiemelt napok gyors egymásutánban követik egymást, hogy miért.

Egészen kisgyermekkorom óta nagyon fontos szerepet játszottak az életemben az ünnepek.
Később aztán, amikor irodalom-történelem szakra kerültem, mélyebben volt módom megismerni a különböző kultúrák szokásait, vallási emléknapjait, és máig fennmaradt hagyományait.
Egy idő után arra lettem figyelmes, hogy az egyetemes szokáshagyományról sokkal mélyebben, és részletesebben tanultam, mint a sajátomról, a magyarról.
Ezért kezdtem el kutatni.

A néprajzkutatás gyermekkorom óta a hobbim.

Rengeteg előadást meghallgattam, és még több könyvet elolvastam neves professzoroktól, magyar, – és külföldi vonatkozásban egyaránt.
A néprajzkutatás a szenvedélyemmé vált.
Molnár V. József, a Magyar Művészeti Akadámia életműdíjában részesült néplélek,-és néprajkutató Tanár Úr meghatározó személy, valamint örök példakép marad a számomra.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a modern, XXI. századi, sokszor rohanó világunkban ne feledkezzünk meg azokról a régi-régi szokáshagyományainkról, melyek szüleink,- nagyszüleink, – és az előttük lévő generáció életének szerves részei voltak. Az ünnepeink ne korcsosuljanak el, a jeles napjaink pedig ne vesszenek el végérvényesen a felejtés fátyla mögött.

A néprajzkutatásban az a legszebb, hogy egy olyan mély, belső hit,- és értékrendszer fedezhető fel benne, melyet folyamatosan megtámasztanak magasabb rendű univerzális igazságok.
A népművészetünk, a jelképeink, gyermekeink rajzai, jeles napjaink hagyományai, népdalaink szövegei egy feledésbe merülő világból üzenik nekünk, hogy a család és az emberi kapcsolatok a legfontosabbak az életünkben. Mélylélektanilag pedig ezek a napok összekapcsolnak bennünket a lelkünk hangjával, melynek a mindennapi mókuskerékben sokszor csendességet parancsolunk.

Kutatásaim során, csaknem két évtized alatt megfigyeltem, hogy a jeles napokat és ünnepeket mindig kíséri egy-egy asztrológiai esemény, vagy csillagászati jelenség. Kíváncsiságom tovább hajtott, és alkalomról alkalomra megdöbbentett, hogy ezek az égbolton játszódó történések éppen egybeesnek az aktuális ünnep,-vagy emléknap szokásainak üzenetével.
Ezeket az üzeneteket mindig lefordítom a ma emberének a nyelvére, a XXI. századi nőnek és férfinak az aktuális élethelyzetére, kapcsolataira, vagy belső lelki folyamataira.
Így vonom össze a fentiekről szóló írásaimban a néphagyományt, a jelesnapok emlékezetét, az asztrológiát, és a csillagászati együttállások jelentéseit a spirituális önismerettel.

Íróként fontosnak tartom, hogy könyveimen és egyéb történeteimen kívül, ezek az információk is minél többekhez eljussanak, akár, mint értékgyarapító szemléletmód, akár, mint érdekesség.
Hiszen csak a múlt és az emlékek azok, melyekből jelent, majd pedig jövőt tudunk építeni.

/Fehér-Pál Rita/

 

[post_views post_types=”post,page” icon_or_phrase=”Views:”]

Leave a Comment