Szent István pecsétjének rejtett kódjai

Augusztus 20. István királyunk szentté avatásának, László, Boldogasszonyunk lovag-királya által ünneppé nyilvánított napja, az új kenyér ünnepe.
Ezen a napon őseink az aratás utáni új búzából első alkalommal sütöttek kenyeret. Sok helyütt még ma is tartják az aratóünnepeket, ahol a leányok kalászkoszorúkat – mint az új élet sarjadásának szimbólumát fűznek a hajukba, s Őket a férfiak lovaskocsikkal kísérik a templomokba, szentélyekbe, a hálaáldozat bemutatására. Búcsúkat, táncos mulatságokat rendeznek egy ősi hagyománynak tisztelegve, a bennünk élő, s eleven Krisztus-energiává átalakuló új kenyér éltető örömére.
A kenyér, mint alapvető élelmiszer, a szimbolikában az élet és az otthon jelképe. Így fonódik össze augusztus 20-án a nemzeti lobogóval átkötött új élet születése a haza fogalmával.

Szent István Emese leszármazottja, a Hun Királynőé, aki álmában fogant meg a Turulmadár képében megjelenő Szentlélektől, és szülte Álmos vezért, kinek fia volt Árpád. Így az Árpád-ház eredendően is egy Égi vérvonal, s a Szent Korona kódokba rejtett örökségének őrzője és továbbvivője. Ezt az örökséget őrizte később Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás is.

István pecsétje, melyen az ISTER felirat olvasható, magában hordozza azokat a titkokat, amiket a Rábaközi táltosok is őriztek, majd adtak tovább szájról szájra, és amik a Yotengrit, ősi magyar vallásban is megtalálhatóak.

Ister, vagyis Istár az Istenya jelölője a babilóniaiaknál. Babilónia, Bab Ilona = Babba Ilona, akit már a sumérok is megformáztak barlangrajzokon és faragványokon, a magyar Tündér Ilona, Babba Mária megfelelője.
István király pecsétjében rejtette el e jelet, a Szentháromság női alakját, a szerelem Ősasszonyát, a Boldogasszonyt, akinek halála napján magát a Magyar Szent Koronát is felajánlotta.
Boldogasszonya csak őseinknek volt, ki Égi Patrónánkká, országunk védelmezőjévé István királyunk áldozatának útján vált. Innentől kezdve a Nyugat, Magyarországot Regnum MarianumMária Királysága néven illette.

A szerelemvallás, amit évezredek óta örökítünk tovább lelkiségünkben, és amit az apokrif evangéliumok szerint Jézus és Mária Magdala is képviselt, áthatja István korát is. Ezt láthatjuk a korabeli írásos forrásokban, a krónikákban, a templomok szimbolikájában, ahol a kör-kereszt szimbólumnak minden felszentelt templomban és szentélyben ott kellett lennie. A kör a végtelenség, a kereszt pedig a négy égtáj, a négy irány, a négy őselem működtetésének, és a hozzájuk való tudatos kapcsolódásnak a jelképe. Ezek az alakzatok megtalálhatóak csakúgy a Szent Korona felülnézeti képén, mint az Árpád-kori templomok falaira vörössel festve. Minden felszentelt templomban tizenkét ilyen szimbólum kapott helyet körben, utalva az 1+2, egyből lesz kettő, majd kettőből egy eszmerendszerre.

István egy olyan építészeti folyamatot indított el, amit leszármazottai is folytattak, és amiben nyolcszögletű templomtornyok, nyolcszögletű szentélyek hirdették a Mária-kultuszt, az Anyaistennő minőségét, lelkületünknek a Nőhöz, az Anyához való kapcsolatát. Egy olyan társadalmi berendezkedést, ami hasonlóan a méhek életviteléhez, az anyakirálynőért él, és ha kell, érte hal meg. Ezeknek a méheknek a sokasága védi a nőben fogant szerelem-vallást, ezek a méhek pedig nem mások, mint a méhek garja, a mah gar, vagyis magyar nép. Nem Szent István óta, hanem már jóval előbb, Atilla is ezt az Utat járta. Nem véletlen, hogy idegen nyelven országunk Hungary – a hunok garjának jogutódja. Atilla egy dinamikusan fejlődő és terjeszkedő birodalmat hozott létre, István pedig ennek a birodalomnak az örököseként egy statikus rendszerben is működő, ezer éve meglévő államot szervezett meg, az akkori határokat figyelembe véve Európa szívében.
Szellemiségét pecsétjében az ISTER felirat fejezi ki legerősebben, ami nem csupán Istár istennőt szólítja meg, hanem a Duna ősi elnevezésére is utal. A Duna neve ugyanis az ókortól Ister-folyó volt, az, ami a Nílussal együtt a Tengervégtelen Ősszellem, Tengri gyermeke, aki Víz Istennőként a Nap szerelmes sugarát méhébe fogadva, és azt visszatükrözve áramlik szerte a világon.

Mindezen túl István pecsétjében nem csupán az Ister felirat található meg, hanem Krisztus monogramja is, hiszen a felső R-ből ha levesszük a szárat, egy P betűt kapunk, aminek a közepén átmegy az X, vagyis a kereszt. Ennek a keresztnek az egyik hasadéka az Alfa, másik hasadéka pedig az Omega. Kezdet és Vég egysége, illetve az egész szimbólum egy végtelen jelet ír le, ami utal az Egység, a Nő és Férfi, a női, – és férfi ősenergia választhatatlanságára, és arra a szövetségre, amit az Árpád-ház köt ennek az üzenetnek a továbbvitelére.

Középen az S, ha elfordítjuk, egy vizet, folyót jelölő szimbólum, szintén az Ister-folyóra, a Dunára utal, áradás, árasztás, a tudás kiárasztása ennek az Égi szövetségnek a központi missziója.

Mindezen túl a jelképben megtalálható az IHS Krisztus-monogram is, ami a Jesum habimus socium szavakra utal. Ezt a szimbólumot vitték tovább később a Pálosok, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, s ez nem mást jelent, mint: egy szövetségben Jézus szerelmével.
A hologramban, ha 3D-ben képzeljük el kiemelkedni, akkor a T betű pedig maga a Tau, az Egyetemes Út.

Végül, de nem utolsó sorban észre kell venni a pecsétben rejtőző csillag alakzatot is, ami a középpontba tartó négy egyenesből íródik ki, s ez a csillag az Égbolt titkainak, a csillagképeknek, az Égi-Földi kapcsolódási pontoknak a kijelölése a Kárpát-medencében, s annak szívközpontjában, a Pilisben. Ezt a pólust közelíti meg a csillag középpontja az istváni pecsétlenyomaton.
A csillag alakzat négy V betűt is kiad, a V pedig felfelé állítva Kehely, vagyis Nő, lefelé fordítva pedig Tőr, vagyis Férfi. Kétszeresen jelenik meg ez a kód a pecsétben, és ha őseink rovásírását nézzük meg, ahol a V=M, akkor meg is érkezünk a dupla M szimbólumhoz, Mária Magdalénához, Jézus életének legnagyobb titkához.
Ez a négy V alakzat nyolc egyenlő részre osztja a jelképet, ami ismét kiadja számunkra a Végtelen Univerzális szimbólumát.

Magának a pecsétnek az energiája kilép a mi Tér és Idő fogalmi rendszerünkből, a benne lévő Végtelen jel talpra állításával kapott homokóra alakzattal. Ez a szimbolikus homokóra jelképezi az időtlenséget, a körkörös rendszerben való megújulást, a halandó halhatatlanságát, a lélek anyagi korlátokból való kiemelkedését.

Egy szakrális király, egy úttörő volt, amit koronázásának dátuma is bizonyít, 1001. 01. 01. Numerológiailag csupa 1-est hordoz, a megújító, a vezető, az irányok kijelölője, a régi új köntösbe öltöztetője. Isternek, a Boldogasszony energiájának áramoltatója és éltető folyójának árasztója, Jézus és Mária Magdaléna szerelmének szövetségese, aki Kelet és Nyugat harapófogójában irányt mutatott a magyarságnak, és intelmei fiához, Imre herceghez üzenetek nekünk, az utókornak is, családról, vendégről, ősök és utódok viszonyáról, tiszteletről, türelemről, irgalmasságról, megbocsátásról, de egységről, erényekről, egyetemlegességről is.

A Krónikában piros-fehér sávos, úgynevezett árpádsávos ruházattal ábrázolják, amiben négyszer ismétlődik a piros, négyszer a fehér szín. A piros a Tűz és vér vörösségére, a fehér a tisztaság minőségére utal. Olvasata: Akár az életem árán is tűzbe megyek a tisztaság szövetségének megtartásáért és tovább adásáért. Az, hogy mindkét szín négyszer ismétlődik, a numerológiai négyesre utal, ami az Anyagba fűzött és megtartott Tudást jelenti, a két szín összege pedig 8, ismét a talpára állított Végtelen, az örök egység, a teremtett világ szerelemből fogant lényege, a férfi-nő kapcsolódása, a Yotengrit és Szent István üzenete. Ez az üzenet kiteljesedik a kezében tartott, három halmon álló kettős keresztet ábrázoló zászlóval, és kettős keresztet ábrázoló pajzzsal. Ennek jelentése: A dualitás, a két minőség, az Atyaisten és Anyaisten szerelme, a nő és férfi egysége az, amit hirdetek, és bárminemű fenyegetettségtől az Égi Összekapcsolódás, a kettes misztériumában születő EGY szerelme véd meg engem.

István személye bár megosztó, ezzel a nézőponttal is érdemes átgondolni lelkületének és tetteinek üzenetét, hogy saját lelkünkben találjunk rá az Általa kijelölt Útnak és Iránynak a valódi jelentésére.

Fehér-Pál Rita
Író

Ha tetszett a cikk, kövesd facebook oldalamat is a lenti TETSZIK AZ OLDAL gombra kattintva, hogy elsőként értesülhess legfrissebb írásaimról, könyveim akcióiról, új könyveim megjelenéséről!


[post_views post_types=”post,page” icon_or_phrase=”Views:”]